‘De Werkenergieanalyse is ook later in een coachtraject van enorme toegevoegde waarde’