‘Door de Werkenergieanalyse vielen veel kwartjes, die we samen hebben opgepakt’