Van weinig bevlogen naar bevlogen medewerkers in slechts een half jaar

Een te hoge werkdruk, onvoldoende steun door de leidinggevende, een gebrek aan sociale steun van collega’s en een slechte balans tussen werk en privé. Drie teams van een zorg- en dienstverleningsvestiging in het noorden van het land scoorden enkele maanden geleden enorm hoog op hun stressbronnen. En dat kwam hun werk niet ten goede. Interimmanager Janny Dons en team- en loopbaancoach Irene de Groot stonden voor de enorme uitdaging, om alle medewerkers weer in hun kracht te zetten. En daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd.

Scoorden de teams tijdens de nulmeting van hun werk-energiebalans in juni vorig jaar nog 47,9% op energienemers/stressbronnen en 52,1% op energiegevers, tijdens de eindmeting in januari scoorde maar liefst 77,9% op energiegevers! Een verschil van dag en nacht, vertelt Janny. “In korte tijd heeft de organisatie een enorme verandering doorgemaakt, die grotendeels toe te schrijven is aan de medewerkers zelf. Het resultaat is een organisatie waar mensen weer met plezier werken en weer in de juiste flow zitten.”

 

Toen Janny een klein jaar geleden als interimmanager verbonden raakte met de organisatie, zag ze al snel dat de teams hun werk op taak- en functieniveau niet meer goed georganiseerd hadden. “Hierdoor bleven medewerkers achter de feiten aanlopen, wat zorgde voor stress en verlies van vertrouwen, op alle niveaus. Medewerkers voelden zich niet gehoord en het ziekteverzuim was hoog. De mogelijkheden van de teams waren niet meer zichtbaar. Zonde, want deze waren er wel degelijk.”

 

Omdat Janny al een bekende was binnen de organisatie, vroeg ze Irene – als onafhankelijke coach – om de Werkenergieanalyse in te zetten als nulmeting voor alle teamleden. “Ik ben heel open in het traject gestapt en heb alle medewerkers gevraagd de Werkenergieanalyse zo eerlijk mogelijk in te vullen”, vertelt Irene. “Maar ik schrok wel van de uitkomst. De organisatie kende veel pijnpunten, dus er was veel werk aan de winkel. Onze eerste stap was om ervoor te zorgen dat medewerkers zich weer gehoord voelden. Ik heb daarom zowel de mooie als de lastige uitkomsten van de Werkenergieanalyse individueel met de medewerkers besproken. Hierbij heb ik veel aandacht besteed aan ieders persoonlijke energie- en stressbronnen. Waar heb je wel en waar heb je geen invloed op? Vervolgens heeft iedereen thuis een persoonlijk prioriteitenplan gemaakt, waarmee Janny vervolgens aan de slag is gegaan, zowel op teamniveau als op organisatieniveau.” Janny: “Wat we heel kort gezegd hebben gedaan, is alle medewerkers weer volledig verantwoordelijk maken voor hun eigen werkplezier. Niet alleen door hun stressbronnen naar beneden te brengen, maar ook door te zorgen voor een juiste flow. De kracht van een organisatie zit op de werkvloer. Maar die kracht kun je alleen benutten als je ieders talenten kent.”

 

Tijdens de nulmeting van de Werkenergieanalyse bleek maar liefst 23,8% van de medewerkers weinig bevlogen, 53,8% was gemiddeld bevlogen en 23,08% bevlogen. Tijdens de eindmeting in januari scoorde slechts 4,17% weinig bevlogen, 66,6% gemiddeld bevlogen en 29,17% bevlogen.

 

“Er is niet één teamlid die de afgelopen maanden niet in beweging is gekomen”, vertelt Irene. “Iedereen heeft stappen gezet, zowel grote als kleine. Een aantal mensen is zelfs teruggegaan in functie, voor hun eigen welbevinden.” Janny: “De organisatie is op alle niveaus gegroeid. Alle rode cijfers zijn groen geworden. Dat Irene en ik hebben mogen bijdragen aan dat proces, daar zijn we bijzonder trots op.”

Janny Dons en Irene de Groot

Veerkracht en stress: voor jou als coach een eeneiige tweeling

Wist je dat er één eigenschap is die al je problemen oplost? Welk wondermiddel dat is? Veerkracht. Als we maar veerkrachtig genoeg zijn,..

Lees blog

Volg ons op:

Video