Logo Werk Energie Analyse
06 – 555 511 39 Succesroute Inloggen
<

Verbeter de duurzame inzetbaarheid van de organisatie

Door een krimpende en vergrijzende beroepsbevolking zien steeds meer Nederlandse werkgevers de noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Als coach, teamcoach of interimmanager is het uw taak om het beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen en te implementeren bij uw klant. De Werkenergieanalyse® helpt hierbij. Met behulp van de Werkenergieanalyse® kunt u de duurzame inzetbaarheid van organisaties optimaliseren:

 • ✓ Bepaal de huidige duurzame inzetbaarheid
 • ✓ Verbeter de energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • ✓ Stel de opleidingsbehoeften vast
 • ✓ Formuleer loopbaanstappen
 • ✓ Verhoog de bevlogenheid
 • ✓ Bepaal het beleid

Wilt u meer weten over de Werkenergieanalyse®? Vraag dan een gratis demo aan of neem voor meer informatie contact op.

Vraag demo aan Neem contact op

Het belang van duurzame inzetbaarheid voor een organisatie

In essentie draait duurzame inzetbaarheid om het beleid dat bewerkstelligt dat medewerkers tot op hogere leeftijd vitaal en gezond door kunnen én willen werken. In een maatschappij waar werknemers tot op latere leeftijd moeten doorwerken is dit van groot belang. Een correct geïmplementeerd beleid levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op. Deze werknemers dragen optimaal bij aan een productieve en flexibele organisatie.

De Werkenergieanalyse® steunt op vier pijlers voor correcte implementatie van duurzame inzetbaarheid, namelijk: 

 • ✓ Betrokkenheid
 • ✓ Goede arbeidsverhouding
 • ✓ Gezondheid
 • ✓ Ontwikkeling 

Aanpak beleid duurzame inzetbaarheid

Wanneer u gevraagd bent de duurzame inzetbaarheid te bevorderen bij uw klant is het aan u om arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden te creëren die aansluiten bij de wensen en behoeften van werknemers en werkgevers. Om hier een juiste balans in te vinden is het in eerste instantie belangrijk dat u inzichtelijk maakt wat de huidige situatie is.

Belangrijke vraagstukken om te beantwoorden zijn onder meer:

 • Zijn de medewerkers vitaal?
 • Wat motiveert de werknemers?
 • Hoe kunnen werknemers in de toekomst nog toegevoegde waarde bieden binnen het bedrijf?
 • Sluiten de ambities van de werknemer aan bij de mogelijkheden die geboden worden door de organisatie?
 • Over welke competenties beschikt de werknemer?
 • Passen de competenties bij de huidige functieomschrijving?
 • Hoe kunnen competenties nog beter worden ontwikkeld ten positieve van de organisatie?

Werkenergieanalyse® als leidraad voor een goede implementatie

Door middel van een online vragenlijst, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, geeft de Werkenergieanalyse® antwoord op onder andere bovenstaande vragen. Afhankelijk van de wensen van uw klant ontvangt zowel u als uw klant een individuele- (per werknemer) of teamrapportage.

Deze rapportage brengt op een praktische manier de situatie van uw klant in beeld. Zowel op organisatie- als functieniveau krijgt men inzicht welke energie- en stressbronnen iemand ervaart. Bovendien wordt er op een praktische en effectieve manier inzichtelijk gemaakt op welke manier de werknemer(s) vitaal, betrokken en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven en hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

Door middel van de gegeven informatie en handvatten bent u in staat op een effectieve manier een nieuw beleid gericht op duurzame inzetbaarheid te implementeren.

Heeft u vragen of wilt u zelf de voordelen van de Werkenergieanalyse® zelf ontdekken? Neem contact op of vraag een demo aan.

Vraag demo aan Neem contact op

Licentie Werkenergieanalyse®

Het is voor zelfstandige coaches, teamcoaches, interimmanagers en onafhankelijke coaches in loondienst mogelijk om een licentie te verkrijgen van de Werkenergieanalyse®. Deze kan behaald worden door het volgen van een training en een intervisiebijeenkomst. U ontvangt daarbij een jaarabonnement, waarbij u toegang krijgt tot het softwaresysteem waarin u uw eigen klanten kunt beheren. Meer informatie over de licentie vindt u in ons aanbod overzicht.

Overige inzetbaarheid Werkenergieanalyse®

Dankzij de veelzijdigheid van de Werkenergieanalyse® is de tool niet alleen inzetbaar voor duurzame inzetbaarheid. U kunt de tool ook inzetten voor:

Jobcrafting

Team coaching

Nulmeting voor
verandertrajecten
Loopbaanadvies
Jobcrafting staat voor de manier waarop een medewerker zelf zijn baan herstructureert. Leer hoe medewerkers optimaal kunnen functioneren als individu en ook in teamverband. Zet de tool in als nulmeting voor het coachen van leidinggevenden en als voorbereiding op teamtrainingen. Wat geeft uw klant energie en wat kost energie? Welke effecten heeft dit op de loopbaan en wat is een goede vervolgstap.
 
Outplacement Re-integratietraject,
1e  spoor
Re-integratietraject,
2e spoor
Talentontwikkeling
Aan de hand van het rapport kan bepaald worden waar rekening mee moet worden gehouden bij het zoeken van een baan.
 
De tool geeft de meest effectieve re-integratie methode inzichtelijk voor zowel werknemer als -gever na ziekte. De Werkenergieanalyse® geeft inzicht op een goede re-integratie bij een nieuwe werkgever. Welke talenten heeft uw klant en hoe kunnen deze verder worden ontwikkeld?

Referenties

Vraag een gratis demo aan

Bepaal ook op een snelle en effectieve manier de juiste strategie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid voor uw klant met behulp van de Werkenergieanalyse®. Wilt u meer weten? Vraag dan een gratis demo aan of neem contact op.

Werkenergieanalyse zorgde voor nieuwe inzichten en mogelijkheden

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Hierbij komen alle leefgebie..

Lees casus

Volg ons op:

Video